Aktualnie Spółdzielnia zatrudnia 146 pracowników i zrzesza 218 członków.

Nadzór na Spółdzielnią sprawuje 5-osobowa Rada Nadzorcza w składzie:

 • Franus Maria – Przewodniczący
 • Sroka Marian – Zastępca przewodniczącego
 • Kostek Lucyna – Sekretarz
 • Baj Emilia – Członek
 • Matuszak Anna – Członek

Spółdzielnią kieruje 2-osobowy Zarząd w następującym składzie:

 • Henryk Płoszaj – Prezes Zarządu
 • Teresa Sadlej – Wiceprezes Zarządu

Posiadamy 35 własnych placówek:

 • 26 sklepów (z artykułami spożywczo-przemysłowymi,
 • 1 magazyn towarów masowych,
 • 1 piekarnie,
 • 5 to inne placówki,

Wszystkie wymienione wyżej placówki stanowią własność Spółdzielni i w związku z tym Spółdzielnia nie ponosi kosztów najmu, ale z tytułu ich posiadania jest obciążona kosztami podatku od nieruchomości.