W roku 2008 Spółdzielnia złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 13 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Nowoczesne technologie wypieku i informatyczne w zakładzie piekarsko-ciastkarskim Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Leżajsku”.

W 2009 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego, w której (w zł):

 • całkowita wartość Projektu wynosi – 654.774,00
 • całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą – 536.700,00
 • dofinansowanie ze środków Funduszu wynoszą – 250.907,25
 • dofinansowanie ze środków Budżetu państwa – 44.277,75
 • razem kwota dofinansowania – 55% wynosi – 295.185,00
 • wkład własny – 45% – 241.515,00.

Zakres wydatków kwalifikowanych:

 • zakup 2 szt. pieców obrotowych, wózkowych z instalacją = 146.000,-
 • zakup 1 szt. pieca termoolejowego 27m2 wraz z instalacją = 252.000,-
 • zakup 1 szt. automatyzowanej maszyny do produkcji ciast moc około 3kW, wydajność 40-120 kg/h = 130.000,-
 • zakup 2 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem = 8,700,
 • razem wydatki kwalifikowane = 536.700,-
 • w latach 2009 i 2010 przekazano środki finansowe na konto GS = 210.918,93 + 65.725,00

Aktualnie odbywa się końcowe rozliczanie wykonania Umowy.